viernes, 14 of junio of 2024

SMARTHABIT, una solució IoT que afegeix valor als productes hàbitat

El projecte SMARTHABIT arriba a la seva fase final amb la prova de dos prototips per als sectors del retail i l’hospitalitat. El projecte està liderat per AMBIT i compta amb la participació del clúster AEICE, dos socis fabricants de productes hàbitat (Julià Grup i Arquetypo) i dos socis tecnològics (el centre tecnològic Eurecat i la startup Apparattum).

L’objectiu del projecte és dotar de noves funcionalitats als productes hàbitat en el seu procés de digitalització, gràcies al desenvolupament d’una plataforma cloud oberta que els proporciona intel·ligència i els permet oferir noves funcionalitats als usuaris dels espais.

Actualment, el consorci es troba en la fase de validació de la solució IoT desenvolupada i s’estan provant els prototips en entorns controlats i no controlats, amb diversos usuaris que comproven les prestacions i la usabilitat dels nous productes digitals i la plataforma que els comunica.

El primer prototip és un sofà amb llum de peu intel·ligents fabricat per Julià Grup amb tecnologia incrustada de l’empresa Apparattum. En les proves que es realitzen, es posen a prova els nous atributs digitals que aquest sofà i llum de peu ofereixen als usuaris, com informació i notificacions sobre condicions ambientals i hàbits saludables, alhora que permeten que l’usuari actuï sobre ells, a través del seu propi dispositiu mòbil.

El segon prototip és un expositor intel·ligent desenvolupat per Arquetypo que permet als treballadors d’un entorn retail millorar el seu rendiment en les seves tasques habituals per posar el focus en el client. En aquest demostrador, és el treballador d’una botiga retail l’usuari que es beneficia de les noves funcionalitats que aporta la tecnologia i pot interactuar amb la plataforma IoT a través de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador de què disposi en el lloc de treball.

La plataforma IoT, desenvolupada per Eurecat, permet donar resposta a les sol·licituds d’informació rebudes des dels usuaris i, al seu torn, actuar sobre els diferents productes per modificar la seva configuració. També és responsable de tractar la informació que rep dels diferents productes intel·ligents i presentar aquesta informació en un format senzill i amigable per als usuaris finals.

Amb l’experiència recollida i les possibles vies de millora, s’estan recopilant una sèrie de guies i recomanacions que serveixin per catalitzar el desenvolupament de nous productes intel·ligents fabricats per la indústria del hàbitat.

El projecte SMARTHABIT està liderat per AMBIT Living Spaces Cluster i compta amb la participació de AEICE (Clúster de Hàbitat Eficient), les empreses fabricants de productes hàbitat Julià Grup i Arquetypo, Apparattum la startup especialitzada en solucions a mida de desenvolupament electrònic i el centre tecnològic Eurecat. El projecte compta amb el finançament del Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-319.

Més informació sobre el projecte SMARTHABIT aquí.