sábado, 13 of abril of 2024

El «Gestor de Transformació Digital» per a la indústria del moble: una figura clau per enfrontar les oportunitats i els canvis que suposen les noves tecnologies

DITRAMA és un projecte coordinat per CENFIM i finançat pel programa Erasmus +  de la Unió Europea per a definir i desenvolupar la trajectòria formativa del Digital Transformation Manager: una de les professions més sol·licitades del futur per les empreses del sector del moble.

Els dies 27 i 28 de juny vam ser a Brussel·les, a la segona reunió del projecte, on vam tractar juntament amb altres experts en Transformació Digital de 8 països de la Unió Europea la seva implementació en la indústria del moble. 

En l’actualitat, el sector del moble es veu greument afectat per reptes/amenaces específiques: la competència de països amb baixos costos laborals, l’envelliment de la mà d’obra, l’escassa atracció dels joves i les dificultats contingents com els costos d’innovació, l’escassa protecció dels Drets de Propietat Intel·lectual (DPI) i les mesures proteccionistes internacionals com obstacles per al comerç d’alguns països no pertanyents a l’UE.

En aquest marc, entre els impulsors del desenvolupament, es requereix la transformació del sector a través del desenvolupament de noves tecnologies al llarg de tota la cadena de valor, en el marc de la Indústria 4.0.

La Internet de les Coses (IoT), Big Data, les tecnologies Cloud, el desenvolupament de sensors, la robòtica, la Intel·ligència Artificial, la realitat virtual o augmentada o el Blockchain, entre d’altres, són tecnologies les quals el seu impacte en els sectors manufacturer tradicionals – inclòs el moble – està àmpliament documentat.

DITRAMA pretén formar al perfil capaç de governar la progressiva introducció d’aquestes tecnologies en els processos de l’empresa (processos de fabricació i processos de distribució), a través d’una direcció que respecti el know-how de l’empresa i l’estratègia general de creixement de l’empresa. 

El projecte

DITRAMA és un projecte finançat pel programa Erasmus + de la Unió Europea (KA2: Cooperació per la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques – Aliances Sectorials de Competències) amb l’objectiu de definir el perfil de la nova figura del Gestor de la Transformació Digital per al sector del moble, ja sigui mitjançant la identificació del Currículum, les competències i coneixements fonamentals, com mitjançant el desenvolupament d’un programa de formació multimèdia (MOOC) que contribueixi a aquesta nova figura formativa. 

El projecte DITRAMA desenvoluparà en diferents fases alguns productes disponibles per tots els actors interessats. En particular: 

  • Definirà el conjunt d’habilitats específiques del Digital Transformation Manager. 
  • Impartirà el Currículum i la formació necessària per  la formació d’aquesta figura.
  • Desenvoluparà un curs de formació multimèdia i interactiu, basat en una plataforma d’e-learning i compost per diversos mòduls d’aprenentatge.
  • Facilitarà el diàleg entre el món de l’educació, la investigació i l’empresa a través d’una xarxa de «Canals Nacionals de DITRAMA», creada per validar i dirigir el projecte dintre de cada país. 

L’associació

El projecte, de 36 mesos de durada, compta amb la col·laboració de 12 socis procedents de 8 països europeus diferents, i és una expressió del món de la Universitat, l’empresa, la investigació aplicada i la formació professional en una sinergia profunda i integrada, com a resposta a la necessitat de les empreses en confiar la definició i implementació de la seva estratègia d’innovació tecnològica en una figura empresarial concreta.

Socis