miércoles, 22 of mayo of 2024

Tag » immersió estratègica

IV Jornada d’Immersió Estratègica de Clúster Mànagers

clusterDurant els dies 12 i 13 de juny ha tingut lloc a Castelldefels la «IV Jornada d’Immersió Estratègica de Clúster Mànagers» de Catalunya a la qual van assistir els membres de l’equip de gestió del clúster del moble Joaquim Solana i Toni Zaragoza. Aquestes jornades formatives són un exercici de reflexió estratègica estructurat en forma de xerrades i grups de treball per formar als clústers mànagers sobre temes clau, compartir experiències, generar projectes interclústers, codissenyar actuacions de futur i cohesionar l’equip de clúster mànagers catalans.

Read more »