miércoles, 22 of mayo of 2024

Tag » informe fusta i moble

Informe anual fusta i moble 2013

informe-fusta-i-moble-2013Recentment s’ha presentat l’Informe anual sobre la indústria a Catalunya en 2013. En l’apartat corresponent a la fusta i el moble es fa una ullada al sector a Catalunya, la seva evolució al 2013 (tant dels sectors com dels subsectors), es repassen els esdeveniments empresarials més importants i es plantegen les estratègies competitives més adequades.

Tot i que aquí anem a destacar els punts més importants, et pots descarregar el pdf amb tot el informe complet sobre fusta i moble.

Pel que respecta al sector fusta i moble en general, Catalunya és una de les comunitats autònomes amb més ocupats en aquest sector però, tot i això, té unes dimensions més aviat modestes a casa nostra. El sector de la fusta i el moble català presenta una estructura molt atomitzada resultat de l’origen familiar de les empreses, les baixes barreres d’entrada dels nous productors, l’escassa participació del capital estranger i la possibilitat d’organitzar-se en districtes industrials. Només l’1% de les d’empreses de fusta i moble tenen 50 ocupats o més i la dimensió mitjana és de 6,5 ocupats.

La rendibilitat del sector de la fusta i moble (calculada com el resultat de l’exercici sobre el volum de negoci) el 2012, últim any amb dades disponibles, va ser negativa (–1,6%) i l’esforç innovador en el sector del moble es pot considerar modest amb relació al conjunt de la indústria.

Quant al subsector del moble, geogràficament, l’activitat està molt concentrada a les comarques del Montsià, on destaca el municipi de la Sénia, i al Vallès Oriental, on destaca La Garriga, considerades clústers del mobiliari a Catalunya.

Read more »