miércoles, 22 of mayo of 2024

SERPE4HAB desenvolupa un dispositiu de reconeixement gestual integrable en productes hàbitat

Aquest projecte, liderat per AMBIT i amb la participació de l’empresa de mecanismes elèctrics JUNG, desenvolupa pulsadors amb intel·ligència artificial integrada i reconeixement de gestos sense necessitat de contacte, que doten els productes de noves funcionalitats intel·ligents.

Detalls del projecte i prova d’integració en domòtica a les instal·lacions de JUNG

Els canvis en els hàbits de vida i les tendències socials, com l’increment del teletreball i els canvis en la forma de relacionar-se entre diferents grups de persones, afecten el disseny dels espais i els objectes que els componen. Aquests han de ser funcionals, adequats a les necessitats i la tecnologia existent, per tal que l’experiència de l’usuari amb aquests objectes sigui la més satisfactòria possible.

Davant la creixent demanda de nous formats d’interacció que minimitzen el contacte amb les superfícies dels productes del sector hàbitat, amb aquest projecte ens hem replantejat la forma en què interactuem amb les superfícies dels objectes d’ús comú, específicament relacionat amb la tendència de Living Spaces.

El projecte SERPE4HAB integra tant l’electrònica impresa com la intel·ligència artificial (IA) en productes de smart hàbitat, fent-los intel·ligents i fàcils d’integrar en qualsevol superfície o objecte.

Aquest dispositiu s’ha desenvolupat amb un algoritme avançat compatible amb KNX, que reconeix els moviments de 6 gestos diferents, permetent interactuar amb els objectes de l’habitació sense contacte directe, optimitzant així l’experiència de l’usuari.

Un cop desenvolupat el dispositiu, es va realitzar una prova pilot amb les empreses associades del clúster per incorporar la intel·ligència artificial als seus productes actuals i facilitar així la creació de nous productes amb major valor afegit.

Prototip del dispositiu desenvolupat

El resultat del projecte ha assolit els objectius que es van descriure a l’inici del projecte:

  • Reconeixement gestual integrat en productes mitjançant algoritmes d’aprenentatge automàtic.
  • Segmentació del mercat per establir propostes de major valor afegit.
  • Demostració de la possibilitat de digitalització de les empreses del clúster i específicament les participants en el projecte mitjançant demostradors físics.
  • Oferir al mercat solucions qualitatives a partir d’una tecnologia que permet actuar sobre il·luminació, persianes o calefacció amb un reconeixement de gestos, aportant una interacció més segura, estètica i duradora.

El projecte SERPE4HAB està liderat per AMBIT Living Spaces Cluster i compta amb la participació de Functional Print Cluster, el centre tecnològic Eurecat i les empreses Jung i Rotimpres. El projecte està finançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-331.

Més informació sobre el projecte SERPE4HAB aquí.


El sistema INTEDU demuestra el papel fundamental de la neuroarquitectura en la consecución de los objetivos de innovación pedagógica

El projecte INTEDU ha demostrat, mitjançant la incorporació de la intel·ligència emocional en les seves eines d’avaluació, que el disseny de les atmosferes d’aprenentatge des dels principis de la neuroarquitectura canvia la percepció de l’experiència educativa, tant per part dels docents com dels alumnes, així com la resposta emocional i el comportament dels adolescents a les aules.

Una resposta emocional adequada, juntament amb un comportament coherent amb les metodologies educatives emprades, són determinants perquè els adolescents adquireixin les competències educatives.

D’aquesta manera, el sistema tecnològic desenvolupat contribueix a la disciplina de la neuroeducació des de l’òptica del disseny d’espais educatius i de l’equipament utilitzat en ells. Gràcies a la combinació de la intel·ligència artificial, la neurociència, la pedagogia i l’arquitectura, s’ha desenvolupat un model paramètric que pot tenir una gran repercussió en la seva aplicació com a eina d’avaluació en relació a l’impacte que tenen els paràmetres de disseny sobre el procés d’aprenentatge en l’etapa adolescent.

La investigació s’ha dut a terme mitjançant tecnologies d’Intel·ligència Artificial flexibles i no intrusives per a la detecció del comportament, les emocions i la percepció dels alumnes en relació amb els atributs de l’entorn i el producte. Una iniciativa que ha suposat una innovació pionera en el sector de l’hàbitat i l’educatiu, i que ha facilitat la col·laboració entre fabricants d’equipament d’interiors (Mobles Grau i Absotec), dissenyadors d’espais (Ana Mombiedro), proveïdors de tecnologia (Goli Neuromarketing), especialistes en innovació pedagògica (Eduxarxa de Kid’s Clúster), centres educatius (IES Josep Brugulat), la facultat de disseny i integenieria Elisava i dissenyadors d’espais (Ana Mombiedro) amb la finalitat compartida d’impulsar la innovació pedagògica i la inclusió a través del redisseny dels espais educatius sota els principis de la neuroeducació. Sense la col·laboració de treball conjunt i les aportacions de cadascun dels professionals que han participat en el projecte, aquest èxit no hauria estat possible.

INTEDU és un projecte liderat pel clúster AMBIT, el clúster del sector contract-hospitality, i en col·laboració amb KID’S CLUSTER, el clúster de productes i serveis per a la infància, Mobles Grau, Absotec, Goli Neuromarketing, Eduxarxa, Elisava i Ana Mombiedro, i finançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Més informació sobre el projecte INTEDU aquí.


Realitat virtual amb presència hologràfica a la Casa de la Luz de Simon

El projecte PHYGITAT finalitza amb la implementació del seu segon cas d’estudi al showroom de La Casa de la Llum, gestionat per Simon. El consorci ha estat liderat pel clúster AMBIT, i hi han participat les empreses associades Simon, Global Virtual Real Estate i Goli Neuromarketing. El clúster AEICE completa la representació sectorial del projecte participant activament en la transferència dels resultats del projecte.

La investigació desenvolupada pel projecte PHYGITAT ha permès avaluar l’ús de noves plataformes immersives vinculades al metavers i el seu impacte en el disseny d’experiències multi-canal durant el procés de prescripció de productes de l’hàbitat. En concret, els demostradors del projecte han utilitzat una nova tecnologia hologràfica per traslladar i traduir a un entorn virtual immersiu la complexitat espacial, relacional i emocional habitual en els espais físics de showroom amb l’objectiu de provar el funcionament dels productes i els dissenys projectuals, co-crear alternatives i simplificar la instrucció i l’assessorament durant la configuració dels productes utilitzats. Aquesta tecnologia, utilitzada de manera incipient en el sector de l’hàbitat, encara no s’ha explotat durant la preparació de nous espais projectuals o durant l’exposició de novetats sobre els productes de les marques fabricants. Per això, durant el projecte l’empresa Global Virtual Real Estate ha desenvolupat diferents bessons digitals en diferents contextos de showroom de caràcter efímer (fira interihotel) i permanent (espai La Casa de la Llum, gestionat per Simon, empresa de referència en solucions d’il·luminació del sector de l’hàbitat).

Com una altra de les novetats aportades a la indústria de l’hàbitat, el projecte ha permès validar l’ús de diferents tecnologies de detecció d’emocions (computació afectiva) per analitzar i comparar l’experiència dels visitants durant la seva interacció en espais d’exposició físics i virtuals. Amb aquest propòsit, durant el projecte l’empresa Goli Neuromarketing ha adaptat diferents solucions de maquinari que han permès mesurar de manera no invasiva diferents respostes fisiològiques dels usuaris durant la seva interacció amb els productes en aquests espais.

Cal destacar que aquests algoritmes de computació afectiva s’han aplicat per primera vegada en una investigació industrial sobre imatges tridimensionals (3D) immersives, utilitzant-se fins ara principalment en imatges o vídeos bidimensionals, o 2D. A més, aquest anàlisi s’ha aplicat sobre una tipologia de producte hàbitat de gran complexitat, versatilitat i impacte experiencial en el procés de disseny de qualsevol espai, com és el cas de les solucions d’il·luminació comercialitzades per Simon.

D’aquesta manera, el desenvolupament tecnològic del projecte PHYGITAT ha introduït un nou conjunt d’eines en el procés actual de màrqueting i disseny per captar la visió de l’usuari durant la prova del funcionament dels productes de l’hàbitat, la presentació de dissenys projectuals, la co-creació d’alternatives, així com durant les sessions d’assessorament realitzades habitualment tant en exposicions físiques com virtuals de solucions d’interiorisme.

El projecte PHYGITAT està liderat per AMBIT Living Spaces Cluster i compta amb la participació d’AEICE (Clúster d’Hàbitat Eficient), l’empresa líder en solucions d’il·luminació SIMON, i les startups tecnològiques Goli Neuromarketing i Global Virtual Real Estate (GVRE), i està finançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

Més informació sobre el projecte PHYGITAT aquí.


El projecte sensorial activa una nova funció sensitiva i dinàmica de l’interiorisme

Sota la coordinació d’AMBIT, amb la participació de Tapicerias Gancedo, Pilma Disseny, Goli neuromarketing, Eternity Online de Smart City Cluster i l’expert en mesurament ambiental Marta Ribas de l’empresa La casa mare, el projecte SENSORIAL ha permès activar una nova funció «sensitiva» de l’interiorisme d’un espai per poder ser adaptat de manera dinàmica en funció de l’experiència real i el benestar de les persones que s’hi desenvolupen.

El projecte SENSORIAL ha contribuït a ampliar la comprensió creixent dels sentits humans i com interactuen entre si quan són estimulats pels diferents atributs físic-ambientals d’un espai multi-sensorial. Aquest nou enfocament multi-sensorial s’ha validat en dos entorns reals d’aplicació, els principals showrooms de Tapicerias Gancedo i Pilma al carrer Velázquez de Madrid.

El resultat ha estat, d’una manera innovadora en el sector, l’obtenció de dades en temps real relacionades amb l’experiència dels clients que visiten una botiga on s’ofereixen productes d’interiorisme. D’aquesta manera, ambdós participants en el projecte de recerca industrial han pogut dissenyar l’experiència multisensorial dels seus clients incorporant evidències empíriques sobre l’impacte dels productes utilitzats i de la configuració de l’espai en el benestar integral dels clients.

Més informació sobre el projecte SENSORIAL aquí.

SENSORIAL és un projecte liderat pel clúster AMBIT, el clúster del sector contract-hospitality, i en col·laboració amb SMART CITY CLUSTER, el clúster nacional de les ciutats intel·ligents, Pilma, Gancedo, Eternity, Goli Neuromarketing i La casa mare, i finançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.


SMARTHABIT, una solució IoT que afegeix valor als productes hàbitat

El projecte SMARTHABIT arriba a la seva fase final amb la prova de dos prototips per als sectors del retail i l’hospitalitat. El projecte està liderat per AMBIT i compta amb la participació del clúster AEICE, dos socis fabricants de productes hàbitat (Julià Grup i Arquetypo) i dos socis tecnològics (el centre tecnològic Eurecat i la startup Apparattum).

L’objectiu del projecte és dotar de noves funcionalitats als productes hàbitat en el seu procés de digitalització, gràcies al desenvolupament d’una plataforma cloud oberta que els proporciona intel·ligència i els permet oferir noves funcionalitats als usuaris dels espais.

Actualment, el consorci es troba en la fase de validació de la solució IoT desenvolupada i s’estan provant els prototips en entorns controlats i no controlats, amb diversos usuaris que comproven les prestacions i la usabilitat dels nous productes digitals i la plataforma que els comunica.

El primer prototip és un sofà amb llum de peu intel·ligents fabricat per Julià Grup amb tecnologia incrustada de l’empresa Apparattum. En les proves que es realitzen, es posen a prova els nous atributs digitals que aquest sofà i llum de peu ofereixen als usuaris, com informació i notificacions sobre condicions ambientals i hàbits saludables, alhora que permeten que l’usuari actuï sobre ells, a través del seu propi dispositiu mòbil.

El segon prototip és un expositor intel·ligent desenvolupat per Arquetypo que permet als treballadors d’un entorn retail millorar el seu rendiment en les seves tasques habituals per posar el focus en el client. En aquest demostrador, és el treballador d’una botiga retail l’usuari que es beneficia de les noves funcionalitats que aporta la tecnologia i pot interactuar amb la plataforma IoT a través de qualsevol dispositiu mòbil o ordinador de què disposi en el lloc de treball.

La plataforma IoT, desenvolupada per Eurecat, permet donar resposta a les sol·licituds d’informació rebudes des dels usuaris i, al seu torn, actuar sobre els diferents productes per modificar la seva configuració. També és responsable de tractar la informació que rep dels diferents productes intel·ligents i presentar aquesta informació en un format senzill i amigable per als usuaris finals.

Amb l’experiència recollida i les possibles vies de millora, s’estan recopilant una sèrie de guies i recomanacions que serveixin per catalitzar el desenvolupament de nous productes intel·ligents fabricats per la indústria del hàbitat.

El projecte SMARTHABIT està liderat per AMBIT Living Spaces Cluster i compta amb la participació de AEICE (Clúster de Hàbitat Eficient), les empreses fabricants de productes hàbitat Julià Grup i Arquetypo, Apparattum la startup especialitzada en solucions a mida de desenvolupament electrònic i el centre tecnològic Eurecat. El projecte compta amb el finançament del Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme: AEI-010500-2022b-319.

Més informació sobre el projecte SMARTHABIT aquí.