martes, 26 of septiembre of 2023

EL RECICLAJE LLEGA AL MUNDO DE LA IMPRESIÓN 3D DE LA MANO DE READDITIVE

La AEI AMUEBLA ha presentado los resultados del proyecto READDITIVE tras la validación de un nuevo material reciclado idóneo para la impresión 3D.

Las tecnologías de prototipado rápido mediante fabricación aditiva son cada vez más utilizadas en el sector del mueble; podemos ver su fuerte irrupción, en concreto, con la tecnología de impresión de hilo fundido (FDM o FFF). Pero esta tendencia al alza del uso de la impresión 3D trae consigo algunas consecuencias negativas como es la generación de residuos. Muchos de los prototipos impresos son desechados, bien porque se trata de prueba que no da un resultado válido o bien porque su vida útil por su propia naturaleza de prototipo, no es muy larga. Sin obviar lo que se conoce como material de soporte, que se trata de una especie de estructura que soporta la pieza durante el proceso de impresión y que se desecha al finalizar.

Ante dicha problemática y la necesidad de ayudar a las empresas que conforman el clúster de AMUEBLA en su camino hacia la sostenibilidad ambiental, el proyecto READDITIVE se ha centrado en la investigación y desarrollo de un nuevo material plástico en forma de filamento, apto para la tecnología de fabricación aditiva por FDM (Fused Deposition Modeling). La clave del proyecto es que este nuevo material se consigue en base a los residuos y desechos plásticos que se van generando durante un uso normal de esta tecnología de impresión 3D.

Desde el departamento de ingeniería de producto, un grupo de expertos ha trabajado en el análisis de la tipología y cantidad de residuos que se producen en las empresas del sector, así como las técnicas intervinientes en el proceso de obtención de plástico reciclado. Gracias a los estudios previos, hemos llegado a conocer el comportamiento de los materiales en los diferentes procesos que intervienen en su reciclado, como son el triturado o el pulido. De esta forma se ha conseguido un material filamentado apto en las pruebas de validación de laboratorio.

READDITIVE también se ha puesto a prueba en procesos industriales gracias a la colaboración de las empresas ACOMODEL y FORMAS DESCANSO, las cuales han utilizado el nuevo material en piezas reales de su día a día para comprobar que el filamento reciclado creado es válido.

El proyecto READDITIVE se está desarrollando en el marco de la convocatoria para AEIs lanzada en 2021 por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, y financiada con fondos Next Generation de la UE.


Guia local d’Economia Circular en el sector del Moble

AMIC ha publicat la “Guia local d’Economia Circular en el sector del Moble”, que conté les claus per a entendre i desplegar estratègies d’economia circular en les empreses del nostre sector. La guia té un caràcter «local» ja que està contextualitzada en el nostre territori: àmbit de les empreses del clúster, legislació, tendències de mercat… A més, les 16 bones pràctiques que la il·lustren corresponen a empreses del clúster, la qual cosa la fa única.

Cada vegada són més les empreses que estan implementant estratègies de transició a una economia més circular, entesa com un model de producció i consum oposat a l’economia lineal basada en el “usar i tirar”. Motiva aquesta transició en les empreses una creixent pressió legislativa, noves oportunitats de negoci, una creixent demanda de productes “eco” i la pròpia convicció dels empresaris. Aquesta guia ajudarà a les empreses hàbitat que volen iniciar la seva transició circular.

En matèria legislativa, és important destacar la recent publicació de la proposta de Reglament d’Ecodisseny per a Producte (en anglès, Ecodesign for Sustainable Products Regulation – ESPR). Mitjançant aquest reglament, la Comissió Europea impulsarà que els productes comercialitzats a la UE compleixin una sèrie de requisits ambientals i d’ecodisseny, amb la finalitat que els productes sostenibles siguin la norma a Europa. Tot apunta al fet que el mobiliari serà una de les famílies de productes que es regularan prioritàriament, encara que haurem d’esperar a la fi de 2022 per a conèixer la llista final de famílies triades.

Aquest és un bon moment per a anticipar-nos a la futura legislació i intentar obtenir avantatges competitius del desplegament de l’economia circular en les empreses del clúster. Sens dubte, aquesta guia aportarà llum i facilitarà la presa de decisions.


La guia ha estat desenvolupada en el marc del projecte MOBLE CIRCULAR, finançat per l’Agència de Residus de Catalunya, i durant la seva execució tècnica hem comptat amb la col·laboració de l’estudi d’eco innovació inèdit associat a AMIC i CENFIM. Han participat en les activitats del projecte més de 100 persones, 18 empreses sòcies del clúster en 11 entrevistes, 2 tallers i una conferència de presentació dels resultats.

Descarga de la guía en:

Més informació sobre el projecte aquí.


Digitalització del mobiliari per a la transformació digital de les cuines professionals i domèstiques

El projecte TANGIBLE combina la innovació electrònica amb el disseny de producte per a facilitar la transformació digital de les cuines professionals i domèstiques. Es tracta d’un projecte de desenvolupament experimental impulsat per AMIC i el clúster CENFIM en col·laboració amb el clúster Foodservice, el centre tecnològic Eurecat, les empreses Zania Design i Ceiser, i les consultores foodthinkers i wethinkwide.

La incorporació d’atributs digitals en els productes utilitzats en les cuines professionals i domèstiques està servint per a impulsar millores radicals en la funcionalitat i en la gestió del treball realitzat en aquests espais. No obstant això, la utilització de noves tecnologies com IoT (Internet de les Coses) o la Intel·ligència Artificial s’ha limitat especialment a productes d’electrònica de consum o electrodomèstics, quedant en un segon pla la seva integració en el mobiliari i en altres productes hàbitat no electrònics que són essencials per a augmentar la qualitat de l’experiència de les persones que utilitzen l’espai de cuina.

TANGIBLE ha explorat aquest “oceà blau” com a camp d’innovació en el disseny de l’espai de les cuines professionals i domèstiques. En concret, els socis del projecte han apuntalat aquesta cerca d’oportunitats sobre l’anàlisi de nous paradigmes d’ús a través de la digitalització del mobiliari de cuina d’alta gamma.

Funcionalització de superfícies mitjançant Interfícies d’Usuari Tangibles

Durant el projecte, l’equip de la Unitat d’Innovació de Producte de Eurecat i el fabricant de cuines Zania Design han estudiat la viabilitat de diferents dissenys electrònics embeguts per a convertir les superfícies del mobiliari en interfícies sensitives que permetin la visualització immediata d’informació en context, així com el control tàctil. A més, aquesta interacció tangible o multi-modal amb els materials del mobiliari ha estat realitzada a través d’un procés de mecanització que permet que els materials conservin les seves propietats i qualitats habituals.

En particular, les noves interfícies d’usuari tangibles desenvolupades han permès activar les següents funcionalitats a través de la superfície d’una placa de cocció real de l’empresa Zania Design: la presentació d’informació a través d’un display alfanumèric ocult a l’interior del propi material superficial, la detecció d’accions per part de l’usuari per proximitat i contacte amb el material, el pesat d’aliments des d’una àrea determinada de la placa de cocció i, finalment, la gestió de diferents dispositius intel·ligents situats en l’entorn immediat d’aquest moble (en concret, una aixeta intel·ligent i un extractor de fums).

Testatge i demostració del prototip experimental

El mobiliari experimental desenvolupat ha estat integrat i finalment instal·lat en la seu de Eurecat del Parc Científic de Mataró, on CENFIM i l’empresa experta en seguretat industrial Ceiser han dut a terme diferents test controlats sobre el producte.

Durant el mes de setembre, el demostrador serà traslladat a un espai d’innovació gastronòmica de referència a Catalunya, on serà exposat i experimentat durant diverses setmanes.

Cal destacar que durant aquest primer període d’execució, el llançament d’aquest nou mobiliari experimental s’ha complementat amb el disseny d’un model teòric d’espai de cuina integral que permet estendre a altres elements d’equipament l’aplicació de les troballes recopilades durant les fases d’exploració i validació del projecte. Les consultores foodthinkers i wethinkwide han estat les encarregades de liderar aquesta activitat d’exploració conceptual, comptant amb la participació principal dels clústers CENFIM i Foodservice.

El mes vinent d’octubre el projecte TANGIBLE serà present en la fira interihotel Madrid 2022, l’esdeveniment de referència a Europa per a interiorisme d’hotels i restaurants organitzat pel clúster CENFIM. Durant l’última jornada de la fira, el 7 d’octubre, el consorci durà a terme un taller per a acostar a estudis d’interiorisme i gestors d’espais de restauració alguns tips i recomanacions que guiaran el disseny de les cuines de R+D en els pròxims anys.

Projecte TANGIBLE

El projecte TANGIBLE està cofinançat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, en el marc del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i el Programa Next Generation UE.

Més informació sobre el projecte aquí.


Intel·ligencia artificial aplicada al disseny d’espais flexibles i experiencials

Arquitectes, interioristes i dissenyadors de producte participen en un estudi coordinat per CENFIM al qual s’han provat tecnologies basades en intel·ligència artificial per tal de mesurar el rendiment de diferents productes d’interiorisme. Aquest estudi s’enmarca dintre del projecte LIQUID, encapçalat per AMIC i CENFIM, i al qual participen les empreses socies del cúster Luxes, Zennio i Goli Neuromarketing, en col·laboració amb el clúster del sector de la fusta i el moble de la Regió de Múrcia (AMUEBLA).

Al llarg de la sessió, que va tenir lloc el 5 de juliol al showroom WEcontract BCN, una dotzena de participants ha utilitzat una nova generació de tecnologies de neuromarketing dissenyades amb l’objectiu de comprendre els patrons d’us i les respostes emocionals induïdes durant el periode d’utilització de diferents sol·lucions enfocades a l’automatització i gestió d’ambients en diferents contexto de treball col·laboratiu.

Les tecnologies provades són el resultat de la integració de diferents sistemes d’intel·ligència artificial, desenvolupats per l’empresa GOLI Neuromarketing i aplicades de manera pionera al sector hàbitat mitjançant la iniciativa Interioris Living Lab de CENFIM, impulsada pel clúster al llarg dels últims 3 anys.

Durant el projecte LIQUID s’ha investigat tant l’ús de sensòrica externa, basada en tecnologies de visió per ordinador, com l’ús de diversos gadgets intel·ligents de tipus wearable, per tal de detectar patrons d’atenció, emoció i percepció durant el control de la domòtica de l’espai i la gestió avançada de la il·luminació, entre altres opcions. Aquestes dades han estat processades amb tecnologies de Big Data per tal de facilitat la correl·lació entre l’experiència de l’usuari i els diferents atributs físics i configuracions dels productes instal·lats als diferents espaïs de demostració analitzats durant el projecte, ubicats a WEcontract BCN.

Entre els principals resultats del projecte LIQUID, la tecnologia desenvolupada ha permés a les empreses Luxes i Zennio reforçar la innovació a la concepció dels seus productes, identificant noves oportunitats de canvi als dissenys dels seus productes de lluminàries i sol·lucions de domòtica, respectivament. Principalment, les empreses participants han assenyalat el potencial dels sistemes d’intel·ligència artificial i Big Data utilitzats pel projecte per a detectar patrons de millora, a priori no tan evidents, en un context d’ús real o quotidià.

Atenent a l’abast i rellevància dels resultats aconseguits, els socis del projecte LIQUID seguiran treballant al llarg dels pròxims mesos en el desenvolupament de noves aplicacions de les tecnologies investigades al projecte, així com en la seva extensió i escalat al sector d’oficines.

El projecte LIQUID està financiat pel Programa d’Agrupacions Empresarials Innovadores (AEI) del Ministeri d’Industria, Comerç i Turisme. Més informació disponible sobre LIQUID en aquest enllaç.


MOBLE CIRCULAR

Impulsant la circularitat en el sector del moble, de la llar i el contract

Resum

El projecte MOBLE CIRCULAR és una iniciativa de CENFIM i AMIC per acompanyar a les empreses del moble de la llar i el contract en la identificació de reptes i oportunitats que genera l’economia circular. El projecte consisteix bàsicament en el desenvolupament d’una guia sectorial en economia circular per a les empreses fabricants de mobiliari.

Resultats transferibles a les empreses

Els principals resultats del projecte serien els següents:

  • Estudi de tendències de mercat, bones pràctiques en empreses fabricants, iniciatives legislatives en matèria d’economia circular.
  • Identificació de les empreses catalanes i les seves estratègies en economia circular mitjançant 2 tallers virtuals i/o presencials i diverses entrevistes virtuals.
  • Identificació de les carències entre tendències i estratègies en curs de les diferents empreses analitzades, les oportunitats i les barreres.
  • Guia en economia circular que reculli l’estat de l’art respecte a les tendències i les estratègies més reproduïbles sectorialment.

Documents

Guia local d’Economia Circular en el sector del Moble

Finançament

Cofinançat per l’Agència de Residus de Catalunya en el seu programa d’Ajudes per a projectes de foment de l’economia circular 2020.

Participants